Home > Privilege Card

Privilege Card

 

 

                           

การสมัครบัตรสามารถสมัครได้ 2 กรณี ดังนี้
1.กรณีการแสดงเอกสารประกอบการพิจารณา
เงื่อนไข
1. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
2. สำเนาหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50) หรือ ภงด.90/91 
3. ประเภทบริษัท เอกสารพร้อมกัน 2 อย่าง ดังนี้
    3.1 สำเนาบัญชีธนาคาร (ชื่อบัญชีบริษัท) ที่มีกระแสเงินหมุนเวียนในบัญชีขาเข้า ย้อนหลัง 3 เดือน
    3.2  สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบันและหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
4. สำเนาบัญชีธนาคาร 
5. ใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต 
6.ผู้ถือบัตรหลัก สำหรับบัตรเครดิต

2.กรณีการซื้อสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนด ตามประเภทกลุ่มสินค้า
เงื่อนไข
1. กลุ่มสินค้าประเภทเสื้อผ้าแบรนด์เนม, กระเป๋า, รองเท้า, เครื่องสำอาง, ร้านทำเล็บ, ร้านทำผม, ร้านหนังสือ, ร้านอาหาร รวบรวมใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ครบ 50,000 บาทขึ้นไป
2. กลุ่มสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ, กล้องถ่ายรูป, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, นาฬิกา, แว่นตา รวบรวมใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ครบ 100,000 บาท ขึ้นไป
3. กลุ่มสินค้าประเภท, เฟอร์นิเจอร์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ของตกแต่งบ้าน, เครื่องใช้ในบ้านและครัวเรือน รวบรวมใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ครบ 150,000 บาท ขึ้นไป
4. กลุ่มสินค้าประเภทการศึกษา, คอร์สเสริมความงาม, คลินิกความงาม, ร้านทองและจิวเวอรี่ รวบรวมใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ครบ 200,000 บาท ขึ้นไป

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่ 029475000 ต่อ 8409