Home > Privilege Card

Privilege Card

สิทธิพิเศษสำหรับ ผู้ถือบัตร The Promenade Privilege Card ของศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดที่เกิดในเดือนกรกฏาคม รับส่วนลดพิเศษถึง 15 %  เมื่อทานชุด All – You – Can – Eat ที่ร้าน Mo-Mo-Paradise กรุณาแสดง SMS พร้อมแสดงบัตร Privilege Card แก่เจ้าหน้าที่ของร้านก่อนรับสิทธิ์ 

เงื่อนไขการใช้สิทธิ     

  • สำหรับท่านผู้ถือบัตร The Promenade Privilege Card ของศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดเท่านั้น
  • กรุณาแสดง SMS ที่ท่านได้รับจากศูนย์การค้าเดอะพรอมานาด พร้อมแสดงบัตร Privilege Card ของศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดแก่เจ้าหน้าที่ของร้านก่อนรับสิทธิ์ 
  • ขอสงวนสิทธิ์ 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ หรือแลกเปลี่ยน /ทอน เป็นเงินสดได้
  • สิทธิประโยชน์นี้สามารถใช้ได้สำหรับผู้ถือบัตรที่เกิดในเดือนกรกฏาคมและสามารถใช้สิทธิ์ได้ภายในเดือนกรกฏาคม 2561 เท่านั้น
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้ และยังไม่รวมค่าบริการ 10%
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางร้าน Mo-Mo-Paradise และศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดกำหนด
  • ขอสงวนสิทธิ์นี้เฉพาะที่ร้าน Mo-Mo-Paradise ชั้น 2 ณ ศูนย์การค้าเดอะพรอมมานาดเท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

                              

การสมัครบัตรสามารถสมัครได้ 2 กรณี ดังนี้
1.กรณีการแสดงเอกสารประกอบการพิจารณา
เงื่อนไข
1. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
2. สำเนาหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50) หรือ ภงด.90/91 
3. ประเภทบริษัท เอกสารพร้อมกัน 2 อย่าง ดังนี้
    3.1 สำเนาบัญชีธนาคาร (ชื่อบัญชีบริษัท) ที่มีกระแสเงินหมุนเวียนในบัญชีขาเข้า ย้อนหลัง 3 เดือน
    3.2  สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบันและหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
4. สำเนาบัญชีธนาคาร 
5. ใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต 
6.ผู้ถือบัตรหลัก สำหรับบัตรเครดิต

2.กรณีการซื้อสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนด ตามประเภทกลุ่มสินค้า
เงื่อนไข
1. กลุ่มสินค้าประเภทเสื้อผ้าแบรนด์เนม, กระเป๋า, รองเท้า, เครื่องสำอาง, ร้านทำเล็บ, ร้านทำผม, ร้านหนังสือ, ร้านอาหาร รวบรวมใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ครบ 50,000 บาทขึ้นไป
2. กลุ่มสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ, กล้องถ่ายรูป, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, นาฬิกา, แว่นตา รวบรวมใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ครบ 100,000 บาท ขึ้นไป
3. กลุ่มสินค้าประเภท, เฟอร์นิเจอร์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ของตกแต่งบ้าน, เครื่องใช้ในบ้านและครัวเรือน รวบรวมใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ครบ 150,000 บาท ขึ้นไป
4. กลุ่มสินค้าประเภทการศึกษา, คอร์สเสริมความงาม, คลินิกความงาม, ร้านทองและจิวเวอรี่ รวบรวมใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ครบ 200,000 บาท ขึ้นไป

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่ 029475000 ต่อ 8409