Home > Event > The Promenade Pro Music Challenge 2017

The Promenade Pro Music Challenge 2017

รวมพลคนรักเสียงเพลง กับการประกวดวงดนตรี The Promenade Pro Music Challenge 2017 ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000บาท โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันดนตรีชั้นนำ และศิลปินมืออาชีพ โรส ศิรินทิพย์, หมู มูซู  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 20 ก.ค. 2560 

รายละเอียดกิจกรรมการประกวดวงดนตรี ดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 2.มีสัญชาติไทย
 3.มีความมั่นใจในการร้องเพลงและกล้าแสดงออก

หลักฐานการรับสมัคร  ( นำมาส่ง ณ จุด ลงทะเบียนวันประกวดรอบตัดสิน )
 1.ใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียดสมบูรณ์ 1 ชุด
 2.สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงชื่อสำรองสำเนา ของสมาชิกทั้งวง

เงื่อนไขการเข้าประกวด
 1.ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวตามเวลาที่กำหนด หากถึงลำดับการแข่งขันของตนเองแต่ไม่สามารถแสดงได้ตามกำหนดจะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน
 2.ผู้เข้าประกวด ต้อง ไม่มี สัญญา รับจ้าง หรือ ข้อผูกพัน กับ บุคคล   หรือ นิติบุคคล ใด ใด   เช่น การ บันทึก แผ่นเสียง   แถบบันทึกภาพ   แสดง ภาพยนตร์   โทรทัศน์   วิทยุ และการแสดงบนเวทีหรือโฆษณาสินค้า นับแต่วันที่ปิดรับสมัครการประกวด
 3.เพลงที่ผู้ประกวดเลือกร้องต้องไม่เป็นเพลงที่มีคำร้อง ทำนอง ขัดต่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมอันดีของชาติ
 4.ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเอกสารประกอบการสมัครไม่ว่ากรณีใดใด
 5. ผลการตัดสินการประกวดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการตัดสิน และให้ถือคำตัดสินของกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

วิธีการส่งผลงาน
 -กรอกข้อมูลการรับสมัครได้ที่ Link :  https://tinyurl.com/29072017 
 -อัพโหลดไฟล์ที่มีคลิปเสียงและการแสดงของท่าน (ไม่เกิน 5 นาที) ลงบน Youtube / FaceBook 
 -คัดลอกและกรอกข้อมูล URL คลิปบน Youtube / FaceBook พร้อมกับแจ้งชื่อวงของท่านในแบบฟอร์มการสมัคร  (ตัวอย่าง ........ชื่อวง.........@ The Promenade Pro Music Challenge 2017)

ประเภทวงดนตรี
- อายุ 20 ปี ขึ้นไป
- จำนวนสมาชิก 2-6 คน

แนวเพลงที่ใช้ประกวด 
 - POP   

การประกวดจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้
1.รอบคัดเลือก (วันที่ 5-20 ก.ค.60) คณะกรรมการตัดสินจะเป็นผู้คัดเลือกผู้เข้ารอบจากคลิปที่ส่งเข้าประกวดให้เหลือจำนวน 10 วง  จากผู้สมัครทั้งหมด โดยจะประกาศผล 10 ทีมสุดท้าย วันที่ 24 ก.ค. 60
2.รอบชิงชนะเลิศ (วันที่ 29 ก.ค.60) คณะกรรมการตัดสินจากผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกให้เป็นผู้รับรางวัล 3 รางวัล จาก 10 วง ที่ผ่านเข้ารอบ 

รางวัลในการประกวด
รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 30,000 บาท  พร้อมถ้วยรางวัล พร้อมเซ็นสัญญาจ้าง 5 เดือน กับทางศูนย์การค้า (ในกรณีที่ศูนย์การค้า The Promenade หรือ ศูนย์การค้า Fashion Island จัดกิจกรรมหรือ Event )
รองชนะเลิศ อันดับ 1  เงินรางวัล 20,000 บาท  พร้อม Cash Voucher จากร้าน Monkey Town มูลค่า 5,900 บาท จำนวน 1 ใบ
รองชนะเลิศ อันดับ 2  เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อม Cash Voucher จากร้าน Monkey Town มูลค่า 5,900 บาท จำนวน 1 ใบ
รางวัลชมเชย จะได้รับ Cash Voucher จากร้าน Monkey Town มูลค่า 5,900 บาท จำนวน 2 ใบ 

หลักเกณฑ์การตัดสินการประกวด คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้
 1. ความถูกต้องของโน๊ตและความแม่นยำของจังหวะ 30 คะแนน
 2. ความคิดสร้างสรรค์ 30  คะแนน
 3. ความถูกต้องของเนื้อร้องและความไพเราะ 30  คะแนน
 4. การแต่งกาย บุคลิก ลีลา อารมณ์ในการร้องเพลง 10  คะแนน

**หมายเหตุ**
 1.ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีม สุดท้าย จะได้รับการติดต่อกลับจากทางเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งรายละเอียดที่ต้องเตรียมในวันงาน
 2. เพลงที่ใช้ในการประกวด
 •  เพลงที่ใช้ประกวดในรอบตัดสิน 2 เพลง เพลงไทยสากล 1 เพลง และ เพลงสากล 1 เพลง (จำกัดไม่เกิน 5 นาที / เพลง)
 3. การจับเวลาในการประกวด
 •  รอบตัดสิน : เวลาที่ใช้ในการประกวดไม่เกิน วงละ 15 นาที (รวมเวลาติดตั้งเครื่องดนตรี)
 4. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันและเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะตัดสิทธิ์ออกจากการประกวด
 5.  คณะกรรมการมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและการตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้ คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผลงานที่มีคุณภาพเหมาะสมเข้าร่วมการแข่งขัน
 6.  หากผู้จัดการประกวดตรวจพบว่าเอกสารที่ท่านนำมาสมัครไม่ถูกต้องตรงตามความจริง และหรือพบคุณสมบัติในข้อหนึ่งข้อใดที่ไม่ตรงกับคุณสมบัติและเงื่อนไขที่กำหนด ทางกองประกวดสามารถตัดสิทธิ์ออกจากการประกวดทันที รวมทั้งยึดเงินรางวัลและถ้วยรางวัลโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น

รายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน The Promenade Pro Music Challenge 2017 ในวันเสาร์ที่ 29 ก.ค. 2560 

1. MarryMe
2. Scala Dinner
3. The cloud collector
4. D.i.Y
5. Postrait
6. Kinmi Band
7. Qwerty
8. Thank You
9. With You
10. Zeus
*หมายเหตุ การคัดเลือกทีมผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 32 ทีม ให้เหลือ 10 ทีม จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 

The Promenade Pro Music Challenge 2017 
ศูนย์การค้า เดอะพรอมานาด รามอินทรา