Home > Event > The Promenade Smart Rewards

The Promenade Smart Rewards

“ สุดคุ้ม ทุกการจับจ่ายในศูนย์การค้า ทุกใบเสร็จมีค่า  สะสมแต้มได้ พรอมานาด ช้อปสนุกครบตามเงื่อนไข แลกรับรางวัลมูลค่ากว่า1,000,000 บาท* ” ช้อปสินค้า หรือใช้บริการ ครบทุก 25 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน สะสมคะแนนครบตามเงื่อนไข แลกรับของรางวัล มากมาย (เฉพาะร้านค้าในหมวดสถาบันเสริมความงาม จำกัด 1,000 คะแนน / 1 ใบเสร็จ / 1 วัน) พิเศษ!!!ลงทะเบียนครั้งแรก รับฟรี!! 50 Points ทั้งจุด mPOS  และ Mobile app
*ยกเว้นใบเสร็จจากการชำระค่าบัตรเครดิต ค่าสาธารณูปโภคทุกรายการ (ค่าน้ำ-ค่าไฟ-ค่าโทรศัพท์)

หมายเหตุ:  
*จุดลงทะเบียน, แลกรับแต้ม และของรางวัลที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 
*สะสมคะแนนครั้งต่อไปง่ายๆ เพียงแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน /หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
*ยกเว้นใบเสร็จจากร้านค้าที่มาออกงานภายในศูนย์การค้า

เงื่อนไขการสะสมคะแนน 
1. ลูกค้าทั่วไป เมื่อใช้จ่ายในศูนย์การค้า เดอะพรอมานาด ตามเงื่อนไข 
   1.1. ใช้บริการที่ร้านค้าภายในศูนย์การค้า เดอะพรอมานาด ทุก 25 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน 
   1.2. เฉพาะร้านค้าในหมวดสถาบันเสริมความงามจำกัดการแลกรับคะแนนสะสม 1,000 คะแนน/ใบเสร็จ/วัน 
   1.3. ขอสงวนสิทธิ์การแลกรับคะแนนสะสมจากใบเสร็จแบบวันต่อวันเท่านั้น
2. พิเศษ! ลูกค้าลงทะเบียนในโครงการ The Promenade Smart Rewards ครั้งแรก รับฟรี 50 คะแนน 
3. สะสมคะแนนได้ 2 ช่องทาง 
   3.1. จุดประชาสัมพันธ์ศูนย์การค้า เดอะพรอมานาด ชั้น 1 เพียงแสดงใบเสร็จให้กับเจ้าหน้าที่ 
   3.2. ร้านค้าทำการสะสมคะแนนผ่านระบบ  Mobile  Application ให้กับลูกค้าโดยตรง 
4. สิทธิประโยชน์ใช้ได้กับชื่อที่ระบุไว้ในใบสมัคร และในระบบที่เก็บข้อมูลจากโปรแกรม The Promenade Smart Rewards เท่านั้น สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถโอนไปเป็นของท่านอื่นได้ 
5. เมื่อยอดการใช้จ่ายเป็นมูลค่าที่มีเศษทศนิยม ทางระบบจะทำการปัดเศษลง ซึ่งสมาชิกจะได้รับ 1 คะแนนเมื่อใช้จ่ายทุกๆ 25 บาท หากสมาชิกซื้อสินค้ามูลค่า 73 บาท ก็จะได้รับคะแนนสะสม 2 คะแนน เป็นต้น 
6. ขอสงวนสิทธ์ในการไม่ให้คะแนนสะสม และสามารถเรียกคืน คะแนนสะสมออกจากบัญชีสมาชิกได้ ในกรณีที่มีการ ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์นี้ หรือในกรณีมีข้อสงสัยว่า สมาชิกใช้ใบเสร็จของบุคคลอื่นเพื่อ สะสมคะแนนของตน 
7. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้คะแนนสะสมกับพนักงานร้านค้า และเจ้าหน้าที่ของศูนย์การค้า เดอะพรอมานาด 
8.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขในการแลกคะแนนสะสม 
1. สะสมคะแนนครบมีสิทธิแลกรับของรางวัล ตามเงื่อนไข

                  Point                  

            แลกรับ Voucher/ของรางวัล            

(มูลค่า/บาท) 

500

300

800

500

1,500

1,000

5,000

3,500

2.สมาชิกสามารถเริ่มแลกของรางวัลจากคะแนนสะสม เมื่อข้อมูลของสมาชิกได้รับการลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้ว
 

The Promenade Smart Rewards
เริ่ม 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2560 
ศูนย์การค้า เดอะพรอมานาด รามอินทรา