Home > Promotion > Promenade Cineplex & Kids Cinema

Promenade Cineplex & Kids Cinema

วันเด็กปีนี้ Kids Cinema ก็พร้อมเอาใจ ให้น้อง ๆ ได้สัมผัสบรรยากาศความสนุกกับเครื่องเล่นภายในโรงภาพยนตร์ และรับสิทธิ์พิเศษ ดังนี้

  • รับสมัคร  M Gen Kids ฟรี  (สงวนสิทธิ์เฉพาะเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
  • น้องชมภาพยนตร์ฟรี ทุกเรื่อง ทุกรอบ (จำกัด 1,000 สิทธิ์)

Promenade Cineplex 
เฉพาะวันที่ 12 ม.ค. 2562 เท่านั้น
ชั้น 5 ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาด รามอินทรา