Services

Services Tenants

services

TENANTS

สนใจเช่าพื้นที่กรุณาคลิกที่ปุ่ม CALL

services

E-BILLING

ระบบตรวจสอบยอดค่าใช้จ่าย
สำหรับร้านค้าหรือบริษัทคู่ค้า

services

E-SUPPLIER

ระบบวางบิลตรวจสอบสถานะการจ่ายเงิน
และประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สำหรับซัพพลายเออร์